Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2014

Kenroh
4840 0571 500
Kenroh
0280 c821 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
Kenroh
Słowo, które jest najprawdziwsze, najdokładniejsze, najbardziej przepełnione znaczeniem, to NIC. 
— Nie ma się czego bać, J.B
Reposted fromnewnightmare newnightmare viacytaty cytaty
Kenroh
[...] cierpienie to stan wewnętrznej samotności, w którym nie może pomóc nic z zewnątrz.
— Emil Cioran
Reposted fromaisolro aisolro viacytaty cytaty
Kenroh
8048 fa91 500
Reposted fromhenri henri viakirciowa kirciowa
Kenroh
0773 4ef4
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viagoniewicz goniewicz
Kenroh
Chciałabym mieć do czego uciekać, pomyślała. Nie tylko przed czym.
— Håkan Nesser
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagoniewicz goniewicz
Kenroh
all I can
ever ask of You
is
to stayjust stay
Reposted fromnfading nfading viacytaty cytaty
Kenroh
Tak to jest z bólem. Domaga się, byśmy go odczuwali
— John Green - "Gwiazd naszych wina"
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
Kenroh
Wszystkie wspomnienia obrazy uczucia wiadomości
pojęcia doświadczenia które składały się na mnie
nie łączą się ze sobą nie stanowią całości
we mnie
Nie będę kłamał
nie stanowię całości zostałem rozbity i rozebrany
któż się pochyli kto zainteresuje tymi fragmentami
ja sam jestem tak bardzo zajęty
kto może sobie przypomnieć fromę mojego wnętrza
mówią o mnie że żyję —  Tadeusz Różewicz, Rozebrany 
Reposted frompanimruk panimruk viapoezja poezja

July 02 2014

Kenroh
5083 f198
Reposted fromdeadwolf deadwolf viawolves wolves
Kenroh
9740 5c52 500
Reposted fromfelicka felicka viaRekrut-K Rekrut-K
Kenroh
7299 a487
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapoezja poezja
Kenroh
7160 c9e7
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik viacytaty cytaty
Kenroh
Jeśli bym była szukana, moje znaki szczególne to zachwyt i rozpacz.
— Wisława Szymborska
Reposted fromjoyce-james joyce-james
Kenroh
Mój świat chyba wraca do normy. Znowu czuję się zerem.
Tags: watashi
Kenroh
Rozmyślania
Antoni Lange

Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś odejść precz,
Aby gdzie indziej być tej samej chwili,
Rojąc, że w jutrznię los twój się przechyli,
Na innym miejscu…To codzienna rzecz!..

Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś odejść w dal
Bo wiesz, że nigdzie nie jest miejsce Twoje.
I płyniesz, zawsze rozdarty na dwoje,
Bo płyniesz zawsze do nie swoich fal.

Gdziekolwiek jesteś, chciałbyś iść gdzie bądź,
Gdzie ciebie nie ma, bo gdzie ciebie nie ma,
Nie ma tych smutków – i twa rozpacz niema
Już cię nie trwoży… Dalej, wiosło trąć!

Gdziekolwiek jesteś, zawsze dążysz tam,
Gdzie cię już nigdy i nigdzie nie będzie.
Boś tam u siebie – i zawsze i wszędzie,
Boś tam u siebie, u wieczności bram.
Tags: poezja
Reposted bybryniaraspberryheart
Kenroh

Inne

Zawsze gdy na mnie spojrzysz

wiedz, że jestem smutny

nie dlatego

(dlaczegokolwiek o czym pomyśleć możesz)

ale dla czegos innego, dalekiego,

czym ty się nigdy nie trwożysz.

 

Umrę ci kiedyś

Oczy mi zamkniesz

i wtedy - swoje

smutne, zdziwione,

bardzo otworzysz.

— J. Tuwim
Reposted frompoezja poezja
Kenroh
4884 201f
Reposted fromMrSatan MrSatan viacats cats

May 16 2014

Kenroh
Moja miłość do ciebie jest modlitwą,(...). Miłość to jedyna modlitwa, jaką znam.
— Marion Zimmer Bradley "Mgły Avalonu"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl