Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2014

Kenroh
0778 2bd5
Reposted fromwerterowska werterowska vialladia lladia
Kenroh
4715 1b9c
Reposted fromMrSatan MrSatan viacats cats
Kenroh
Nigdy nie zwyciężysz wroga, którego twoja wyobraźnia uczyniła niepokonanym.
— Jacek Piekara
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
Kenroh
8766 f068 500
Reposted fromKepper Kepper viahappykokeshi happykokeshi
Kenroh
Już cały dzień taki był i cały tydzień.
I będzie drugi, będzie trzeci taki sam.
Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę,
Co z sobą począć, gdzie się podziać z sobą mam.
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
Kenroh
I w te okna tylko deszcz, i ciągły plusk.
I taka chandra się kładzie cholerna,
I na głowę, i na serce, i na mózg.
Reposted fromteaholic teaholic viacytaty cytaty
Kenroh
9622 8758
Reposted fromarabesqua arabesqua vialesbian lesbian
Kenroh
0834 30da
warkocz, warkocz
Reposted frombeforethepoison beforethepoison vialesbian lesbian
1688 67a4
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vialesbian lesbian

November 30 2013

Kenroh
Z tobą choćby pomilczeć
Jakże jest ciekawie
Gdy siedzisz cała piękna
Przy swej małej kawie
I podnosisz filiżankę
Nie nazbyt wysoko
Jakbyś chciała sprawdzić
Czy jest jeszcze po co
Włosy twe kochane
Oczy twe kawowe
Jakże cię podziwiam
W tej cichej rozmowie
— Adam Ziemianin "Rozmowa bez słowa"
Reposted fromyourtitle yourtitle viapoezja poezja
Kenroh
9879 dfe6 500
He who fights too long against dragons becomes a dragon himself; and if you gaze too long into the abyss, the abyss will gaze into you.
Reposted fromreycio reycio viacytaty cytaty
Kenroh
Ojcze jaszczurze matko jaszczurko
Bracie korzeniu siostro amebo
Wszyscy nieśmiertelni synku roślinko
Płyniemy w pośpiechu niebieskich planet
On jest gołębiem ona jaskółką
Ja łzą wieczności ty dzieckiem przestrzeni
Żono najpomyślniejsza rybo
Córko najmniejsza gwiazdo czasu
Żeglujemy w deszczu owadów
Wśród umarłych kamieni
Ziarenka piasku toczymy w ziemi
Pod niebem liścia na dnie kropli wody
— Krzysztof Nowicki
Reposted fromcinnamomum cinnamomum viapoezja poezja
Kenroh
0185 4850
Reposted fromcats cats
Kenroh
Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj".
— Julian Tuwim
Reposted fromcytaty cytaty
Kenroh
2991 05e0
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacats cats

September 18 2013

3258 74b1 500
Reposted fromsamiholloway samiholloway viaAmantia Amantia
Kenroh
Jak często znajduje się kogoś, czyje usta idealnie pasują do twoich? Powiem wam jak często - tylko raz w życiu. Na świecie jest wielu miłych ludzi, w których można się zakochać. Ale jest tylko jedna osoba, której usta idealnie pasują do twoich.
— T.Parsons
Kenroh
4149 9894
Reposted fromcountingme countingme viaAmantia Amantia
6904 1b31
Reposted fromzweisatz zweisatz viaAmantia Amantia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl