Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2015

I cannot make you understand. I cannot make anyone understand what is happening inside me. I cannot even explain it to myself.
— Franz Kafka (via larmoyante)
Reposted fromLittleJack LittleJack viacytaty cytaty
Kenroh
I don't want any of it to change. I wish I could just hold on to those days forever. I have a feeling things will never be the same again, will they?
— Anne Shirley
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
7487 a5ca 500
Reposted fromerenyeager erenyeager viagriber griber

October 23 2014

Kenroh
7705 ceac 500
Reposted fromboli boli viacytaty cytaty
Kenroh
Błagam, wyrwijcie mi serce, ja już czuć nie chcę... 
— cotrolled.soup.io
Reposted fromcontrolled controlled viacytaty cytaty
Kenroh
8932 625f
Reposted fromstylte stylte viacytaty cytaty
3467 7f45 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz
Kenroh
6460 a02b
bo dla niektórych to warto się roztopić 
Reposted fromdontforgot dontforgot viahappykokeshi happykokeshi
Kenroh
Jedyny przyzwoity obyczaj, którego należy bronić stanowczo, to obyczaj czytania, podczas gdy reszta jest kwestią sumienia każdego z osobna.  
— Carlos Ruiz Zafón – Więzień Nieba
Reposted fromsaphirka saphirka viacytaty cytaty
Kenroh
6217 fd7d
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
Kenroh
Tak, możesz być dla mnie wszystkim. Wierzę w Ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted from666th 666th viacytaty cytaty
Kenroh
Jakoś tak niespodziewanie powiało chłodem. Na zewnątrz i w środku.
— brzydka jesień.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
Kenroh
Wszystko zostało już powiedziane, ponieważ jednak nikt nie słucha, trzeba wciąż zaczynać od nowa.
— Andre Gide
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Kenroh
5458 ed4e
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Kenroh
“Coś Ty zrobił, zostawiłeś mnie samą w pustym mieście, w którym pełno jest tylko Twojej nieobecności”
— — A Osiecka do J przybory - Listy na wyczerpanym papierze
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty

August 18 2014

Kenroh
Reposted fromvolldost volldost viahappykokeshi happykokeshi
8129 2532

Dead Man (1995)

Reposted fromSuzi Suzi viahappykokeshi happykokeshi

July 09 2014

Kenroh
7414 8425
Reposted fromtrickster trickster viawolves wolves
Kenroh
0285 abc7

Cold by Lényfotó

Reposted fromgemma gemma viawolves wolves
9851 6644
Reposted frompheebs pheebs viawolves wolves
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl